OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Otestuj sa!!

Info o iq teste

KRÁTKE INFO O IQ TESTE O KVALITNOM IQ TESTE PRE KAZDU KATEGORIU!

Test je zostavený z úloh na zistenie vašich schopností logického uvažovania v oblasti plošných geometrických symbolov – v úlohách sa stretnete s geometrickým sčítaním a odčítaním, deformáciou, rotáciou … Podobné úlohy sú občas súčasťou prijímacích konaní, psychotestov ako aj rôznych konkurzov na určité pozície. Úlohy na vzťahy geometrických symbolov patria medzi tie oblasti schopností, ktoré sa dajú trochu ovplyvniť precvičovaním, ale už nie tak vzdelaním a sociálnym prostredím – Mensa ich vo veľkej miere využíva pri vstupných testoch.

 

Spustiť iq test klikni tu!